Thursday, 20 Sep 2018
www.zfr.org.mk
Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во АВГУСТ 2018
There are no translations available.

Почитувани,

Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец август 2018 година можете да погледнете во табеларниот преглед (тука)

 
Висина на минимална плата во бруто износ
There are no translations available.

Врз основа на членот 4 став (20 од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Висината на минимална плата во бруто износ на Република Македонија за јули 2018, заклучно до исплатата на платата за март 2019 година изнесува 17.370,00 денари.

 
Нацрт Анализа - Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа
There are no translations available.

 
(ВИДЕО) Анализа: Потребите на граѓаните не соодветствуваат со општинскиот буџет
There are no translations available.

Анализа: Потребите на граѓаните не соодветствуваат со општинскиот буџет

 
Понуда и порачка 2018
There are no translations available.

 
Извештај за утврдени состојби, практики и препораки за подобро финансирање на судовите во РМ - втора анализа
There are no translations available.

Здружението на финансиски работници Ве информира дека во електронска верзија го издаде: „Извештајот за утврдени состојби, практики и препораки за подобро финансирање на судовите во Република Македонија - втора анализа“.

Изработката на Извештајот е дел од активностите на проектот „Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт - втора анализа“, спроведуван од Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, а финансиски поддржан од ПРОЕКТОТ „МРЕЖА 23+“ ИПА 2015/372-126, ФИНАНСИРАН ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА.

Проектот „Мрежа 23+“ го спроведуваат Институтот за европска политика - Скопје ЕПИ, како носител на проектот во партнерство со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на Програмата на ЕК ИПА за поддршка на граѓанското општество.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5

 


 

Порачка за 2018 година

 

НАРАЧАЈ ...

 


Примена на Законот за јавни набавки во пракса - III издание

 

 

 

Цена: 3950 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ... 


Прирачник за сметководство на буџетите и буџетските корисници

 

 


Цена: 2500 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ...


VNG International