Четврток, 18 Јул 2019
# Име Позиција Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Зоран Јанкуловски Извршен директор ++ 389 43 230 623 ++ 389 43 233 668