Monday, 24 Jun 2019
Начела на јавната администрација PDF Print E-mail
Written by Елизабета Камчева   
Monday, 21 November 2016 09:01
There are no translations available.

 

Создавањето на функционална јавна администрација е предизвик за секоја држава и претставува еден од клучните предуслови за транспарентно и ефикасно демократско владеење. Во таа насока дефинирани се Начела на јавната администрација кои во суштина претставуваат дефиниција/барања за доброто владеење и ги утврдуваат основните критериуми што државата треба да ги почитуваат во процесот на интеграција во ЕУ.
Last Updated on Tuesday, 06 December 2016 09:33