Sunday, 20 Jan 2019
Archives

Filter 

 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда за лекторирање на публикација на македонски јазик Барање понуда за лекторирање на публикација на алба...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда (Битола) Барање понуда (Струга) Техничка спецификација ...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда (Скопје) Барање понуда (Велес) Техничка спецификација ...
 • Работилница: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“

  There are no translations available.Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, Ве поканува на работилница со на...
 • Најнови информации

  There are no translations available. Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ОКТОМВРИ 2018

  There are no translations available.Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Октомври 2018 година можете да по...
 • Најнови информации

  There are no translations available. Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • КПУ обуки

  There are no translations available.Согласно со склучениот Договор меѓу Генералниот директорат при ИЦЦ НК на Република Македонија и Здружението на финанс...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во СЕПТЕМВРИ 2018

  There are no translations available.Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец септември 2018 година можете да п...
 • КПУ обуки

  There are no translations available.Согласно со склучениот Договор меѓу Генералниот директорат при ИЦЦ НК на Република Македонија и Здружението на финанс...
 • Работилница: „Процес на буџетирање за 2019 година“

  There are no translations available.Согледувајќи ја улогата и значењето на Процесот на буџетирање како алатка за испорака на квалитетни услуги на граѓанит...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Најнови информации

  There are no translations available. Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во АВГУСТ 2018

  There are no translations available.Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец август 2018 година можете да погл...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ЈУЛИ 2018

  There are no translations available.Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Јули 2018 година можете да поглед...
 • Работилница: „Предизвиците во јавните набавки - примена на постојниот закон за јавни набавки и вовед во новиот нацрт - Закон за ЈН“

  There are no translations available.Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, со задоволство Ве поканува на ра...