Tuesday, 15 Oct 2019
Archives

Filter 

 • Јавен повик за искажување интерес за вклучување во проект: „Унапредување на општинското владеење“

  There are no translations available. Информација за повик за искажување интерес за вклучување во проектот „Унапредување на општинското владеење“ Јавен...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во МАРТ 2019

  There are no translations available.Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Март 2019 година можете да поглед...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РСМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ...
 • Најнови информации

  There are no translations available.  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци  ...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Известување - Годишни сметки

  There are no translations available.  Известување - Годишни сметки Обрасци за Годишни сметки Соопштение за прием на Годишни сметки Поднесување Годишни ...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Најнови информации

  There are no translations available. Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање за поднесување понуда за набавка на услуга за идејно решение на корица, технички/графички дизајн и печатење на...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ЈАНУАРИ 2019

  There are no translations available.Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Јануари 2019 година можете да пог...
 • Работилница: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“

  There are no translations available.Во пресрет на започнувањето на примена на новиот Закон за јавни набавки, Здружението на финансиски работници на локалн...
 • Најнови информации

  There are no translations available. Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда Техничка спецификација ...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Најнови информации

  There are no translations available. Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2018 година кај буџетите, БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ и ЈП“

  There are no translations available.Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија организира работилници на тема: ...
 • Цени на горивата

  There are no translations available. Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ ...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда за лекторирање на публикација на македонски јазик Барање понуда за лекторирање на публикација на алба...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда (Битола) Барање понуда (Струга) Техничка спецификација ...
 • Барање понуда

  There are no translations available. Барање понуда (Скопје) Барање понуда (Велес) Техничка спецификација ...