Недела, 20 Јан 2019
Архиви

Филтер 

 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 27.11.2018 63,...
 • Барање понуда

  Барање понуда за лекторирање на публикација на македонски јазик Барање понуда за лекторирање на публикација на албански јазик Барање п...
 • Барање понуда

  Барање понуда (Битола) Барање понуда (Струга) Техничка спецификација ...
 • Барање понуда

  Барање понуда (Скопје) Барање понуда (Велес) Техничка спецификација ...
 • Работилница: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, Ве поканува на работилница со наслов: „ПРАКТИЧНА ИМ...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 30.10.2018 71,...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ОКТОМВРИ 2018

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Октомври 2018 година можете да погледнете во табелар...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • КПУ обуки

  Согласно со склучениот Договор меѓу Генералниот директорат при ИЦЦ НК на Република Македонија и Здружението на финансиски работници на ло...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 18.09.2018 75,...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во СЕПТЕМВРИ 2018

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец септември 2018 година можете да погледнете во табела...
 • КПУ обуки

  Согласно со склучениот Договор меѓу Генералниот директорат при ИЦЦ НК на Република Македонија и Здружението на финансиски работници на ло...
 • Работилница: „Процес на буџетирање за 2019 година“

  Согледувајќи ја улогата и значењето на Процесот на буџетирање како алатка за испорака на квалитетни услуги на граѓаните, бизнис заедницат...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 18.09.2018 72,...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во АВГУСТ 2018

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец август 2018 година можете да погледнете во табеларни...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 21.08.2018 71,...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ЈУЛИ 2018

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Јули 2018 година можете да погледнете во табеларниот ...
 • Работилница: „Предизвиците во јавните набавки - примена на постојниот закон за јавни набавки и вовед во новиот нацрт - Закон за ЈН“

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, со задоволство Ве поканува на работилницата со насл...