Петок, 24 Мај 2019
Архиви

Филтер 

 • Работилница: „Искуствата од практичната имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки и насоки за постапување“

  Примената на новиот Закон за јавни набавки, отвори одредени прашања за кои се потребни одговори од компетентни и докажани експерти како и м...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Јавен повик за искажување интерес за вклучување во проект: „Унапредување на општинското владеење“

  Информација за повик за искажување интерес за вклучување во проектот „Унапредување на општинското владеење“ Јавен повик ...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во МАРТ 2019

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Март 2019 година можете да погледнете во табеларниот ...
 • Најнови информации

    Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци  ...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 19.02.2019 62,...
 • Известување - Годишни сметки

    Известување - Годишни сметки Обрасци за Годишни сметки Соопштение за прием на Годишни сметки Поднесување Годишни сметки ...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 05.02.2019 62...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Барање понуда

  Барање за поднесување понуда за набавка на услуга за идејно решение на корица, технички/графички дизајн и печатење на Истражувањето на ф...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ЈАНУАРИ 2019

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Јануари 2019 година можете да погледнете во табеларн...
 • Работилница: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“

  Во пресрет на започнувањето на примена на новиот Закон за јавни набавки, Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Барање понуда

  Барање понуда Техничка спецификација ...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 25.12.2018 61,...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2018 година кај буџетите, БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ и ЈП“

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија организира работилници на тема: „Изготвување на фин...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 27.11.2018 63,...
 • Барање понуда

  Барање понуда за лекторирање на публикација на македонски јазик Барање понуда за лекторирање на публикација на албански јазик Барање п...
 • Барање понуда

  Барање понуда (Битола) Барање понуда (Струга) Техничка спецификација ...