Четврток, 18 Јул 2019
Архиви

Филтер 

 • Барање понуда

  Барање за поднесување понуда за набавка на услуга за идејно решение на корица, технички/графички дизајн и печатење на Истражувањето на ф...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ЈАНУАРИ 2019

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Јануари 2019 година можете да погледнете во табеларн...
 • Работилница: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“

  Во пресрет на започнувањето на примена на новиот Закон за јавни набавки, Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Барање понуда

  Барање понуда Техничка спецификација ...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 25.12.2018 61,...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2018 година кај буџетите, БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ и ЈП“

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија организира работилници на тема: „Изготвување на фин...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 27.11.2018 63,...
 • Барање понуда

  Барање понуда за лекторирање на публикација на македонски јазик Барање понуда за лекторирање на публикација на албански јазик Барање п...
 • Барање понуда

  Барање понуда (Битола) Барање понуда (Струга) Техничка спецификација ...
 • Барање понуда

  Барање понуда (Скопје) Барање понуда (Велес) Техничка спецификација ...
 • Работилница: „Практична имплементација на одредбите на новиот Закон за јавни набавки“

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, Ве поканува на работилница со наслов: „ПРАКТИЧНА ИМ...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 30.10.2018 71,...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во ОКТОМВРИ 2018

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Октомври 2018 година можете да погледнете во табелар...
 • Најнови информации

  Најнови информации Преглед на висината на пооделните издатоци ...
 • КПУ обуки

  Согласно со склучениот Договор меѓу Генералниот директорат при ИЦЦ НК на Република Македонија и Здружението на финансиски работници на ло...
 • Цени на горивата

  Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ број ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V) 18.09.2018 75,...
 • Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во СЕПТЕМВРИ 2018

  Почитувани, Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец септември 2018 година можете да погледнете во табела...