Четврток, 18 Јул 2019
Архиви

Филтер 

 • Цени на горивата

   Период Цена на литар горивоМБ - 96 Премиум ЕУРОСУПЕР - 95 ЕУРОСУПЕР - 98  ЕУРОДИЗЕЛ Д - Е IV Објавено во "Службен весник на РМ" број  22.07.2008 78,0075,00...
 • Оглас

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија за потребите на проектот: "Поддршка на процесот на фискал...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Извршување внатрешна ревизија (27-28.06.2008)

  Во соработка со Секторот за реформа на јавната администрација при OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje на 27 и 28 јуни 2008 година во хотел "Сириус" - Струмица ...
 • Цени на горивата

   Период Цена на литар горивоМБ- 96 Премиум ЕУРОСУПЕР - 95 ЕУРОСУПЕР - 98 ЕУРОДИЗЕЛ Д - Е IV Објавено во "Службен весник на РМ" број  24.06.2008 80,5077,50 78,...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Ревизорски извештај

  Почитувани,Би сакале да Ве информираме дека за потребите на Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријати...
 • Цени на горивата

  Период  Цена на литар горивоМБ - 96 Премиум ЕУРОСУПЕР - 95 ЕУРОСУПЕР - 98 ЕУРОДИЗЕЛ Д - Е IV  Објавено во "Службен весник на РМ" број 27.05.200876,50  73,50...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Примена на Законот за јавните набавки во пракса

  Следејќи ги најновите промени во законската регулатива во областа на јавните набавки, Здружението на финансиски работници ангажираше док...
 • Цени на горивата

   Период Цена на литар гориво МБ - 96 ПремиумЕуросупер - 95 Еуросупер - 98 Еуродизел Д - Е IV Објавено во "Службен весник на РМ" 30.04.200873,0070,0071,0067,0055/200...
 • Десетто Годишно Собрание

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија на 23 мај го одбележува 11 -то годишно постоење. По тој повод...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Цени на горивата

  Период  Цена на литар горивоМБ - 96 Премиум Еуросупер - 95 Еуросупер - 98 Д -Е III/ ЕуродизелД - Е IV Објавено во "Службен весник на РМ"  18.03.200870,50  ...
 • Подготовка на програма и годишен план за внатрешна рев

      Здружението на финансиски работници и оваа година во соработка со OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje го имплементира проектот: "Поддршка на процесо...
 • Оглас за ревизија

  Врз основа на заклучокот донесен на Седницата на Извршниот Одбор на Здружението одржана на 29.03.2008 година објавуваме оглас за ангажирање ко...
 • Оглас

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија за потребите на проектот: "Поддршка на процесот на фи...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Закон за ДДВ во праксата

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија со директна поддршка од GTZ - IPS на 31 октомври 2007 година одрж...
 • Известување

      Почитувани корисници на веб сајтот на Зружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија, Ве информираме ...