Вторник, 15 Окт 2019
Архиви

Филтер 

 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Цени на горивата

  Период  Цена на литар горивоМБ - 96 Премиум Еуросупер - 95 Еуросупер - 98 Д -Е III/ ЕуродизелД - Е IV Објавено во "Службен весник на РМ"  18.03.200870,50  ...
 • Подготовка на програма и годишен план за внатрешна рев

      Здружението на финансиски работници и оваа година во соработка со OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje го имплементира проектот: "Поддршка на процесо...
 • Оглас за ревизија

  Врз основа на заклучокот донесен на Седницата на Извршниот Одбор на Здружението одржана на 29.03.2008 година објавуваме оглас за ангажирање ко...
 • Оглас

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија за потребите на проектот: "Поддршка на процесот на фи...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Закон за ДДВ во праксата

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија со директна поддршка од GTZ - IPS на 31 октомври 2007 година одрж...
 • Известување

      Почитувани корисници на веб сајтот на Зружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија, Ве информираме ...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2007) = 14.584,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месец...
 • Пресметка на пазарната вредност на деловните објекти

  Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија организираше работилница на тема: "Пресметка на паза...
 • Фискална децентрализација и финансирање на ЛС во РМ

  Ве известуваме дека Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија ја издаде Монографијата "Фискалн...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година (2006 год.) = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три м...
 • Составување на ГС за 2007 година кај јавните, односно ЈКП

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија на 01 Февруари (петок) во "Клуб на пратеници" - Скопје одрж...
 • Составување на ГС за 2007 година кај буџетите

  Здружението на финансиски работници ги заврши работилниците на тема: "Составување на годишната сметка за 2007 година кај буџетите, буџетски...
 • Пресметка и исплати на плати за месец 12

  Почитувани корисници,Имајќи во предвид дека во пракса се појавија различни толкувања за примената на новото даночно олеснување и стапката...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ав...
 • Објава за износот на личното даночно ослободување

  Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Македонија” бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50...
 • Имплементација на Законот за јавните набавки

  Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија следејќи ги најновите промени во законската регулатива в...
 • UNDP

  Здружението започна соработка со УНДП, при што се организирани две обуки на тема: "Финансиски менаџмент за ЕЛС кои не ги исполниjа условите ...
 • Најнови податоци

  Просечна месечна нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (ју...