Четврток, 18 Јул 2019
Мисија PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
Вторник, 26 Јуни 2007 01:56

Здружението на финансиски работници е невладина, непрофитна, професионална асоцијација која:

  • Го зголемува професионализмот на вработените од областа на финансиското управување и контрола (ФУК) и внатрешната ревизија (ВР) кај ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор.
  • Обезбедува форум за ширење на информации, добри практики, знаење и искуства;
  • Служи како претставник на интересите на ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор во областа на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија
  • Гради широка мрежа на партнери и промовира соработка и добро владеење.
Последно освежено на Среда, 09 Декември 2015 08:47