Четврток, 18 Јул 2019
Соработка PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
Вторник, 26 Јуни 2007 02:51
Со цел да се остварат целите на локалната самоуправа, Здружението потпиша Меморандум за заедничка соработка со повеќе, како домашни така и странски  организации. Заедничките активности на Здружението вклучуваат: формирање заеднички работни групи, со цел да се следи, анализира и оценува регулативата во ЕЛС во делот на буџетите, да ги споделуваат своите сознанија, идеи и мислења во области од заеднички интерес и да издаваат прилози во своите весници.


  • Меморандум за соработка со ЗЕЛС (Заедница на единиците на локална самоуправа)
  • Меморандум за соработка со Сојуз на невладини организации Велес – СНВО
  • Меморандум за разбирање помеѓу УСАИД/Проект за реформа на локалната самоуправа и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија.
  • Меморандум за соработка со уште 8 НВО во Р.М.
  • Меморандум за соработка со ВНГ Интернационал
  • Меморандум за меѓународна соработка со Асоцијацијата за продивдејствие на икономически измами од Бугарија
  • Меморандум за соработка со GTZ-IPS (Германско друштво за техничка соработка)
  • Меморндум за разбирање - IFAC
  • Меморандум за заедничка соработка со СНВ (Холандска Развојна Организација)
Последно освежено на Понеделник, 18 Мај 2009 23:10