Четврток, 18 Јул 2019
Законски акти PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
Вторник, 26 Јуни 2007 02:52
  • Изработен предлог за донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот
  • Изработен предлог Закон за измени и дополнувања на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола
  • Изработен предлог Закон за измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност
  • Изработени две иницијативи за измени и дополнувања на Законот за Буџетите
  • Поднесена иницијатива за оценка на уставноста и законитоста на член 3 став, став 3 и 4 од Законот за исплата на платите во Република Македонија
  • Учествува со свој претставник во работното тело при Министерството за локална самоуправа за изработка на Законот за финансирање на ЕЛС.
  • Учествува со свои претставници во Подкомисијата на ЗЕЛС за изработка на новиот Предлог - Закон за финансирање на ЕЛС
Последно освежено на Среда, 25 Август 2010 09:12