Вторник, 15 Окт 2019
Партиципативно буџетирање во ЕЛС PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Сабота, 14 Јули 2007 07:29

ImageЗдружението на финансиските работници во партнерство со Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ) изработи Прирачник за партиципативно буџетирање, успешно се реализраа шестте работилници (Делчево, Пробиштип, Чучер Сандево, Пехчево, Струмица и Гевгелија). Партиципативното буџетирање во ЕЛС е основен предуслов  за воспоставување и зајакнување на овој значаен процес во ЕЛС. Може да се заклучи дека реализираните работилници ја постигнаа очекуваната цел, за што говорат и добиените оцени од евалуацијата од учесниците дека работилниците се добро организирани, соодветни, корисни и интерактивни.

Image Image

Последно освежено на Вторник, 05 Јануари 2010 14:20