Вторник, 15 Окт 2019
Најнови податоци PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Среда, 29 Август 2007 06:46
Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (април, мај, јуни) = 14.287,00
Просечно исплатена месечна нето плата по работник во РМ (јуни) = 14.242,00
Републичко ПИО = 9.257,00
Оддел 75 - Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита = 10.865,00
Оддел 41 - Собирање, пречистување и дистрибуција на вода = 8.336,00
Оддел 90 - Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности = 7.809,00
Месечно даночно ослободување = 3.064,00
Придонес за здравствено осигурување за месец август = 1.038,00
Придонес за професионално заболување = 56,00
Последно освежено на Вторник, 05 Јануари 2010 14:14