Недела, 24 Мар 2019
Нови Правилници за персоналниот данок на доход PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Четврток, 04 Јануари 2018 14:32

Во „Службен весник на РМ“ број 197 од 29 декември 2017 година објавени се правилници врз основа на Законот за персоналниот данок на доход и тоа:

  • Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок;
  • Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;
  • Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари;
  • Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход.