Вторник, 15 Окт 2019
Работилница: „Начин на постапување на буџетите, БК и ЕК при евидентирањето на трансакциите во деловните книги, давањето на ствари во закуп, евидентирањето и пријавувањето на обврските и процесот на буџетирање“ PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Понеделник, 21 Мај 2018 13:34

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи ја долгогодишната традиција, календарот на активности, како и потребата и барањата за континуирано меѓусебно информриање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините, Ве поканува на работилница со наслов: „Начин на постапување на буџетите, буџетските корисници и единките корисници при евидентирањето на трансакциите во деловните книги, давањето на ствари во закуп, евидентирањето и пријавувањето на обврските и процесот на буџетирање“, ќе се одржи во хотел „Континентал“ - Скопје, на 01 и 02 јуни 2018 година.