Tuesday, 17 Sep 2019
Објава - минимална плата во бруто износ PDF Print E-mail
Written by Елизабета Камчева   
Monday, 25 March 2019 12:45
There are no translations available.

Врз основа на членот 4, став 2 од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија започнувајќи од април 2019 година изнесува 17.943,00 денари.