Понеделник, 24 Јун 2019
Објава - минимална плата во бруто износ PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Понеделник, 25 Март 2019 12:45

Врз основа на членот 4, став 2 од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија започнувајќи од април 2019 година изнесува 17.943,00 денари.