Tuesday, 15 Oct 2019
Работилница: „Зголемување на вештините и знаењата на внатрешните ревизори во ревизија на клучните процеси во субјектите во јавниот сектор како основен предуслов за обезбедување на законско постапување и давање на поддршка на раководителот на субјектот“ PDF Print E-mail
Written by Елизабета Камчева   
Monday, 20 May 2019 13:00
There are no translations available.

Следејќи ги потребите за постојана професионална обука и надградба, базирани на барањата од членовите, како и анализата на потребите за обука подготвена од Здружението, ја продоуваме долгогодишната практика на организирање на обуки од областа на внатрешната ревизија. Обуката ќе се одржи во периодот од 5 до 7 Јуни 2019 година во хотел „Манастир“ - Берово. John Lammerding ќе биде експерт - обучувач на работилницата на тема: „Зголемување на вештините и знаењата на внатрешните ревизори во ревизија на клучните процеси во субјектите во јавниот сектор како основен предуслов за обезбедување на законско постапување и давање на поддршка на раководителот на субјектот“