Tuesday, 15 Oct 2019
Photo gallery
    Display  # 
Gallery Description
14.12.2007 Имплементација на Законот за јавните набавки
ноември 2007 VNG International
29.11.2007 OSCE, Денот на даночните работници
22.11.2007 SNV
16-17.11.2007 UNDP, Обука од областа на буџетирањето, сметководството и известува...
02-03.11.2007 OSCE, Трезорско работење (Маврово)
02-03.11.2007 VNG, Дисеминација на програмата за фин.менаџмент (Пробиштип)
31.10.2007 GTZ. Закон за ДДВ во пракса (Скопје)
17-18.10.2007 UNDP, Обука за администрирање локални даноци и такси во ЕЛС (Скопје)
09-10.10.2007 VNG, Дисеминација на програмата за фин.менаџмент (Кичево)
05-06.10.2007 VNG, Дисеминација на програмата за фин.менаџмент (Битола)
05-06.10.2007 OSCE, Трезорско работење (Велес)
29-30.09.2007 OSCE, Имплементирање систем на интерна контрола и внатрешна ревизи...
22-23.09.2007 OSCE, Имплементирање систем на интерна контрола и внатрешна ревизи...
15-16.09.2007 OSCE, Имплементирање систем на интерна контрола и внатрешна ревизи...
08-09.09.2007 VNG, Креирање на СП, БП И РП на Здружението (Велес)
test1
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 2 of 2