На веб страната на УЈП објавена е Новата верзија на клиентскиот софтвер за користење на финансиска поддршка за исплата на плата и субвенционирање на 50% придонеси (линк)