КОЈ СМЕ НИЕ

Нашата Мисија,
Вредности и Мото

Почитувани,

Оваа веб страна е резултат на нашите напори на едно место да Ви ги понудиме сите релевантни информации, иницијативи, проекти и заложби поврзани со работата на Здружението. Овде може да ги најдете сите информации, закони и подзаконски акти. Искрено ги очекуваме Вашите забелешки, сугестии и коментари во функција на понатамошен развој и зајакнување на меѓусебната доверба и соработка. За сите дополнителни информации слободно контактирајте не на e-mail: zfrlsjpv@t.mk

Се надевам дека содржините на страницата ќе Ви го задржат Вашето внимание.

Со почит,

Зоран Јанкуловски

Извршен директор

НАШИОТ БЛОГ

Последни новости

НАШИ УСЛУГИ

Што нудиме

Континуирано професионално усовршување

Обуки, работлници и семинари за континуирано професионално усовршување (КПУ)

Прочитај повеќе

Внатрешна контрола и ревизија

Внатрешна контрола и внатрешна ревизија на субјекти во јавниот сектор

Прочитај повеќе

Попис на средствата и обврските

Попис на средствата и обврските и изготвување на финасиските извештаи/завршна сметка

Прочитај повеќе

Тековни активности

Покана за работилница

Новини, актуелни активности и предизвици при спроведувањето на внатрешната ревизија во функција на подобрување на работењето на субјектите од јавниот сектор

Прочитај повеќе

Агенда за работилница

Пријава за учество

Новини, актуелни активности и предизвици при спроведувањето на внатрешната ревизија во функција на подобрување на работењето на субјектите од јавниот сектор

Прочитај повеќе
НАШИ ПРОЕКТИ

Ние сме лидери

Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементирање
logo Датум на проектот: 10 октомври 2016 – 31 мај 2020

Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементирање

"Проект: „Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементирање“

Прочитајте повеќе
„Граѓанските организации во служба на локалната демократија“
logo Датум на проектот: 01 Февруари 2017 – 31 Јануари 2020

„Граѓанските организации во служба на локалната демократија“

Проект: „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“

Прочитајте повеќе
Финансирање на општините и фискална децентрализација
logo Датум на проектот: 14.05.2019 – 04.10.2019 година

Финансирање на општините и фискална децентрализација

Проект: „Финансирање на општините и фискална децентрализација“

Прочитајте повеќе
Компаративна и физибилити студија за позајмувањето кај локалните власти и издавањето општински обврзници
logo Дата на проектот: Ноември 2018 – Мај 2019 година

Компаративна и физибилити студија за позајмувањето кај локалните власти и издавањето општински обврзници

Проект: „ Компаративна и физибилити студија за позајмувањето кај локалните власти и издавањето општински обврзници“

Прочитајте повеќе
Анализа на реализацијата на општинските буџети
logo Датум на проектот: Декември 2018 - Април 2019 година

Анализа на реализацијата на општинските буџети

Проект: „ Анализа на реализацијата на општинските буџети“

Прочитајте повеќе
Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа
logo Датум на проектот: 01 мај 2017 – 31 Јули 2018

Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа

„Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа

Прочитајте повеќе
Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт –втора анализа
logo Датум на проектот: Мај 2016 – Август 2017

Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт –втора анализа

Проект: „ Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт –втора анализа“

Прочитајте повеќе
Спроведување на обука за ефективно презентирање на општински буџети пред граѓаните
logo Contract Project: September 14, 2017

Спроведување на обука за ефективно презентирање на општински буџети пред граѓаните

„Спроведување на обука за ефективно презентирање на општински буџети пред граѓаните“

Прочитајте повеќе

Имате прашање?
Контактирајте нѐ

Поставете ги Вашите прашања, а ние ќе Ве контактираме
во најбрз можен рок

    Наши партнери

    Note: Carousel will only load on frontend.