Продолжување на рокот за пријавување интерес за ангажман на проектот „Анализа на политиките кои се однесуваат на финансирањето на локалната власт“
Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија – Велес за потребите на проектот „Анализа на политиките кои се однесуваат на финансирањето на локалната власт“ го продолжува рокот за пријавување на заинтересирани експерти за проектот за една позиција. Краен рок за прием на апликациите е до 14 часот на 10.07.2020 година.
Заинтересираните кандидати треба да достават:
– Мотивационо писмо со опис на експертизата релевантна за оваа задача;
– Биографија (CV);
Остануваат исти сите детали од претходно објавениот повик