Објава за висината на минималната плата во бруто – износ во РСМ

Врз основа на членот 4, став (2) од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 239/19), Министерството за труд и социјална политика О Б Ј А В У В А […]

ВАЖНО !!!! ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека, согласно мерките и препораките на Владата на РСМ и Министерството за здравство на РСМ за заштита од корона вирусот, во функција на заштита на здравјето на сите нас Ве известуваме дека работилницата со наслов: „Начин на постапување на договорните органи и доделување на договорите за јавни набавки во изборниот период“, која беше […]

Известување УЈП

На веб страната на УЈП објавено е Известување за Бруто плата 2020 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси кое ги содржи и Новата верзија на клиентскиот софтвер на МПИН (види линк)