Соопштенија УЈП

Пресметка на плата за 2021 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Новини во измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен доход Од 1 јануари 2021 во примена нов образец ДДВ-04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10% Измени и дополнувања на Законот за […]

Нафтени деривати

Период Цена на литар гориво ЕУРОСУПЕР БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС Д – Е V Објавено во „Службен весник на РМ” бр. 05.01.2021 61,00 62,50 53,00 1/2021 12.01.2021 62,00 63,50 53,50 6/2021 19.01.2021 63,00 65,00 54,50 11/2021  

Работилница: Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2020 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија/јавно комуналните претпријатија

Покана Агенда Пријава за учество

Анализа на политиките кои се однесуваат на финансирање на локалната власт

„Анализата на политиките кои се однесуваат на финансирањето на локалната власт“ е подготвена во период кој го обележува кризата предизвикана од вирусот COVID 19, кој истовремено е и период во кој се донесени поголем законски и подзаконски акти кои регулираат голем број области. Сепак, покрај поголемиот број донесени законски и подзаконски акти, изостанаа акти кои директно регулираат […]

Работилница: „Контролни постапки пред подготовката на завршната сметка и новини во регулативата“

Искористете ја можноста да учествувате на Online работилницата на тема: „Контролни постапки пред подготовката на завршната сметка и новини во регулативата“ која ќе се одржи на 17 Декември 2020 година, со почеток во 10 часот, на платформата ZOOM. Покана Агенда Пријава за учество