Нафтени деривати

Период на важење Еуросупер БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 Еуродизел БС (Д- Е V) Објавено во „Службен весник на РСМ“ бр. 27.12.2022 – 03.01.2023 77,00 79,50 80,00 281/2022 04.01.2023 – 09.01.2023 79,00 81,00 81,50 1/2023 10.01.2023 – 16.01.2023 79,00 81,00 80,50 4/2023 17.01.2023 – 20.01.2023 80,00 82,50 81,50 8/2023 21.01.2023 – 23.01.2023 82,50 […]

Online Работилница: „Попис на средствата и обврските кај буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи, јавните претпријатија, јавните комунални претпријатија, трговските друштва и други правни лица и усогласување на сметководствената со фактичката состојба за известувачкиот период – 2023 година“

Покана Агенда Пријава за учество