Нафтени деривати

Период Цена на литар гориво ЕУРОСУПЕР БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС Д – Е V Објавено во „Службен весник на РМ” бр. 29.04.2022 84,00 86,00 85,50 102/2022 04.05.2022 86,00 88,00 87,00 104/2022 05.05.2022 88,50 90,50 90,00 105/2022 10.05.2022 90,50 92,50 89,50 109/2022 12.05.2022 90,50 92,50 87,00 112/2022 13.05.2022 90,50 92,50 87,00 […]

Работилница: „Новини во законската регулатива, правилно постапување при утврдувањето на правото за додатоците на плата, регресот за годишен одмор, како и предизвици и насоки при менаџирањето на јавните средства и управувањето со ризици“

Покана Агенда Пријава за учество