Нафтени деривати

Период Цена на литар гориво ЕУРОСУПЕР БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС Д – Е V Објавено во „Службен весник на РМ” бр. 28.12.2021 73,50 75,50 64,00 295/2021 04.01.2022 75,00 77,00 65,50 01/2022 11.01.2022 75,50 77,50 67,50 05/2022 18.01.2022 76,50 78,50 69,00 12/2022

Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи/ завршната сметка/ годишната сметка за 2021 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“

Покана Агенда Пријава за учество

Претстојни работилници

Работилница: „Новините во Законот за даноците на имот – насоки за правилно и законско постапување“ Работилница: „Време е за новиот план за јавни набавки за 2022 година, пракса и искуства“ Работилница: „Контролни постапки пред подготовката на завршната сметка и новини во регулативата“