Известување УЈП

На веб страната на УЈП објавено е Известување за Бруто плата 2020 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси кое ги содржи и Новата верзија на клиентскиот софтвер на МПИН (види линк)

Известувања УЈП

Нови стапки на данокот на личен доход согласно Законот за изменување и дополнување на данокот на личен доход Пресметка на плата за 2020 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Исплатувачите на доход да ги реализираат е-пдд пресметките до 31.12.2019 година

Нафтени деривати

Период Цена на литар гориво ЕУРОСУПЕР БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС Д – Е V Објавено во „Службен весник на РМ” бр. 31.12.2019 68,50 70,50 63,00 279/2019 09.01.2020 68,00 70,00 62,50 3/2020 14.01.2020 68,00 70,00 62,50 7/2020 21.01.2020 68,00 70,00 61,00 14/2020