Нафтени деривати

Период Цена на литар гориво ЕУРОСУПЕР БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС Д – Е V Објавено во „Службен весник на РМ” бр. 30.08.2022 89,50 92,00 101,50 189/2022 02.09.2022 87,50 90,00 101,50 192/2022 03.09.2022 87,50 90,00 99,50 193/2022 06.09.2022 85,50 88,00 98,00 194/2022 13.09.2022 84,50 87,00 97,00 198/2022 16.09.2022 84,50 87,00 95,00 […]

Претстојни работилници

Работилница: „Актуелни прашања и одговори од практиката во областа на јавните набавки“ Работилница: „Актуелни теми од областа на менаџирањето на јавните средства, ангажирањето на лица со договори на дело, исплата на надоместоци, набавка на опрема со примена на постапка за наеми, признавање на приходи кај јавните претпријатија и кај буџетските корисници“

Работилница: „Актуелни теми од областа на менаџирањето на јавните средства, ангажирањето на лица со договори на дело, исплата на надоместоци, набавка на опрема со примена на постапка за наеми, признавање на приходи кај јавните претпријатија и кај буџетските корисници“

Покана Агенда Пријава за учество