СЕ ОДЛОЖУВА !!!!!! Работилница: „Практични искуства и проблеми во имплементацијата на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и прописите од областа на работните односи во институциите на јавниот сектор – со посебен осврт на подготвување на Планот за вработување за 2023 година“

Покана Агенда Пријава за учество