ИНФОРМАЦИЈА

По прогласување на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија во Службен весник на Република Северна Македонија се објавени Уредби со законска сила: Информација за Уредби со законска сила за време на вонредна состојба од „Службен весник на РСМ“ бр. 70 од 19.03.2020 до „Службен весник на РСМ“ бр. 169 од 22.06.2020

Публикации – АЛДА

Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (МКД) Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (АЛБ) Истражување на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации од локалните власти (ЕНГ)

Објава за висината на минималната плата во бруто – износ во РСМ

Врз основа на членот 4, став (2) од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 239/19), Министерството за труд и социјална политика О Б Ј А В У В А […]

ВАЖНО !!!! ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека, согласно мерките и препораките на Владата на РСМ и Министерството за здравство на РСМ за заштита од корона вирусот, во функција на заштита на здравјето на сите нас Ве известуваме дека работилницата со наслов: „Начин на постапување на договорните органи и доделување на договорите за јавни набавки во изборниот период“, која беше […]