По прогласување на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија во Службен весник на Република Северна Македонија се објавени Уредби со законска сила: