Во Собраниска процедура се поставени следните предлог Закони: