Предлог Закони во собраниска процедура

Во Собраниска процедура се поставени следните предлог Закони: Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија Предлог Закон за изменување на Законот за јавно здравје Предлог Закон за изменување на Законот за здравствената заштита Предлог Закон за изменување на Законот за доброволно здравствено осигурување Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот […]