Управата за јавни приходи ги подготви и ги достави до граѓаните Годишните даночни пријави за 2019 година. Проверете ги Вашите Годишни даночни пријави за 2019 година на системот „е-Персонален данок.  (линк)