Во врска со практичната имплементација на одредбите на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 267/2020 и подзаконскиот акт врз основа на овој закон во кој е пропишана формата и содржината на барањето достапно е на системот е-даноци истиот објавен е и во „Службен весник на РСМ“ бр. 268/2020