Соопштенија УЈП

Пресметка на плата за 2022 година – Нова верзија на клиентси софтвер „МПИН“ Бруто плата 2022 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси

Соопштение УЈП

РАБОТОДАВАЧИ ПОДНЕСЕТЕ БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 (ОБРАЗЕЦ БФП-ИП/3) КОЕ Е ДОСТАПНО НА Е-ДАНОЦИ РАБОТОДАВАЧИ, ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИОТ СОФТВЕР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА

Соопштение УЈП

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИГИРАНО БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ЗА ПРЕТВАРАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ВО ГРАНT ДО 31.03.2021 ГОДИНА

(ОБНОВЕНО) Соопштенија УЈП

Пресметка на плата за 2021 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Новини во измените и дополнувањата на Законот за данокот на личен доход Од 1 јануари 2021 во примена нов образец ДДВ-04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10% Измени и дополнувања на Законот за […]