Претстојни работилници

Работилница: „Актуелни прашања и одговори од практиката во областа на јавните набавки“ Работилница: „Актуелни теми од областа на менаџирањето на јавните средства, ангажирањето на лица со договори на дело, исплата на надоместоци, набавка на опрема со примена на постапка за наеми, признавање на приходи кај јавните претпријатија и кај буџетските корисници“