Нафтени деривати

Период на важење Еуросупер БС – 95 ЕУРОСУПЕР БС – 98 Еуродизел БС (Д- Е V) Објавено во „Службен весник на РСМ“ бр. 03.01.2024 – 09.01.2024 77,00 79,50 73,50 1/2024 10.01.2024 – 15.01.2024 77,00 79,00 72,50 5/2024 16.01.2024 – 22.01.2024 76,50 78,50 73,50 9/2024 23.01.2024 – 29.01.2024 78,00 80,00 75,00 13/2024 30.01.2024 – 02.02.2024 79,50 […]

Работилница: „Изготвување на финансиските извештаи /завршната сметка/годишната сметка за 2023 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“

Покана (МКД) Покана (БГ) Агенда (МКД) Агенда (БГ) Пријава (МКД) Пријава (БГ)