Работилница: „Контролни постапки пред подготовката на завршната сметка и новини во регулативата“

Искористете ја можноста да учествувате на Online работилницата на тема: „Контролни постапки пред подготовката на завршната сметка и новини во регулативата“ која ќе се одржи на 17 Декември 2020 година, со почеток во 10 часот, на платформата ZOOM. Покана Агенда Пријава за учество

Работилница: „Попис на средствата и обврските кај БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ, ЈП/ЈКП, ТД и други правни лица за известувачкиот период – 2020 година“

Здружението на финансиски работници следејќи ја долгогодишната традиција и обезбедувајќи континуитет во областа на одржување обуки од областа на спроведувањето на пописите, како и следејќи ги потребите и барањата за меѓусебно континуирано информирање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините, организира On line работилница со наслов: „Попис на средствата и обврските кај буџетските корисници, […]

Работилница: Практични искуства и проблеми во имплементацијата на законот за вработените во јавниот сектор, законот за административни службеници и прописите од областа на работните односи во институциите на јавниот сектор – со посебен осврт на подготвување на Планот за вработување за 2021 година

Покана Агенда Пријава за работилница