Известување од УЈП

Управата за јавни приходи ги подготви и ги достави до граѓаните Годишните даночни пријави за 2019 година. Проверете ги Вашите Годишни даночни пријави за 2019 година на системот „е-Персонален данок.  (линк)

ВАЖНО !!!! ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека, согласно мерките и препораките на Владата на РСМ и Министерството за здравство на РСМ за заштита од корона вирусот, во функција на заштита на здравјето на сите нас Ве известуваме дека работилницата со наслов: „Начин на постапување на договорните органи и доделување на договорите за јавни набавки во изборниот период“, која беше […]

Известување УЈП

На веб страната на УЈП објавено е Известување за Бруто плата 2020 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси кое ги содржи и Новата верзија на клиентскиот софтвер на МПИН (види линк)