ВАЖНО !!!! ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека, согласно мерките и препораките на Владата на РСМ и Министерството за здравство на РСМ за заштита од корона вирусот, во функција на заштита на здравјето на сите нас Ве известуваме дека работилницата со наслов: „Начин на постапување на договорните органи и доделување на договорите за јавни набавки во изборниот период“, која беше […]

Известување УЈП

На веб страната на УЈП објавено е Известување за Бруто плата 2020 – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси кое ги содржи и Новата верзија на клиентскиот софтвер на МПИН (види линк)

Известувања УЈП

Нови стапки на данокот на личен доход согласно Законот за изменување и дополнување на данокот на личен доход Пресметка на плата за 2020 година – Нова верзија на клиентски софтвер „МПИН“ Исплатувачите на доход да ги реализираат е-пдд пресметките до 31.12.2019 година