Вторник, 15 Окт 2019
Најнови податоци PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Четврток, 27 Септември 2007 11:06

Просечно месечно нето плата во РМ за претходната година = 13.517,00

Просечно исплатена нето плата по работник во РМ во претходните три месеци (мај, јуни, јули) = 14.291,00
Просечно исплатена месечна нето плата по работник во РМ (јули) = 14.300,00
Републичко ПИО = 9.295,00
Оддел 75 - Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита = 10.768,00
Оддел 41 - Собирање, пречистување и дистрибуција на вода = 8.196,00
Оддел 90 - Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности = 7.688,00
Месечно даночно ослободување = 3.064,00
Придонес за здравствено осигурување за месец август = 1.043,00
Придонес за професионално заболување = 57,00

Последно освежено на Вторник, 05 Јануари 2010 14:28